Annonse
00:00 - 04. august 2017

La humla brygge

Tadeáš Hájek skrev den første grundige beskrivelsen om ølbrygging i 1585.

Humlebrygg: Ølnytere i ymse stadier var et favorittmotiv for den flamske maleren Adriaen Brouwer (som passende nok betyr Brygger). Her er hans Røykere fra 1637. Foto: Wikimedia Commons
Annonse

Selvfølgelig kunne de ha morgenbladaktige debatter i riktig gamle dager også. Ta nå for eksempel ordskiftet angående ølbrygging på 1500-tallet, der det gjaldt å få avgjort hvorvidt ølet de brygget i antikken kunne sammenlignes med moderne øl, eller om det var noe annet fordi de da ikke brukte humle.

Disse debattene begynte vanligvis med (ı) en henvisning til en av de antikke autoritetene som Theofrastos, Dioskorides, Plinius den eldre eller Galen, etterfulgt av (ıı) en lingvistisk vurdering av ordene for øl og (ııı) en debatt om ølens egenskaper sett i lys av tidens dominerende medisinske teori om de fire temperamentene. For å runde det av, diskuterte de (ıv) medisinske fordeler og ulemper ved øl, og til slutt (v) den store variasjonen av lokale øltyper. Men hovedtemaet var uenigheten om humlens betydning for ølbrygging.

 

Annonse