Annonse

Annonse

00:00 - 25. august 2017

«Hvilken plikt har jeg til å informere om ødeleggelser på tidligere arbeidsplass?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker! Jeg har vært tilskuer til at en nær venn og hens kolleger i over et år har fått sitt arbeidsmiljø ødelagt av en person som både er inkompetent, manipulerende, humørsyk og uempatisk. Problemene med denne personen utfoldet seg gradvis, og som vanlig i slike saker, så tok det tid før de rammede forsto hva som skjedde og torde å snakke om det. I starten ble varsleren heller ikke tatt godt imot av ledelsen, fordi ledelsen ikke så de samme sidene av personen som det medarbeiderne gjorde. Det har altså vært en stor psykisk påkjenning for de involverte, og flere var på vei til å si opp stillingene sine på grunn av den uholdbare situasjonen.

Til alt hell har denne personen nå skiftet beite til en annen bedrift. Mitt dilemma, med den vitenen jeg nå har, er at jeg kjenner på en plikt til å informere personens nye arbeidsplass om at eventuelle varsler fra deres egne ansatte må tas på høyeste alvor, uten å si noe mer om bakgrunnen. Det som skjedde på min venns arbeidsplass, var ikke et engangstilfelle, det er snakk om grunnleggende personlighetstrekk ved denne personen som gjør at hen potensielt vil være direkte ødeleggende i sin nye rolle, som inkluderer personalansvar. Har jeg, i kraft av min viten, plikt til å informere ledere ved den nye arbeidsplassen for å prøve å forhindre at nye folk blir rammet av den ødeleggende kraften denne personen har? Eller er personen i sin rett til å starte med blanke ark, uten heftelser, sterkere?

Hilsen bekymret

Annonse

Mer fra Påfyll

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»