00:00 - 01. september 2017

«Hvilken moralsk status bør man tillegge hukommelsen som sannhetsvitne?»

Etikeren svarer.

Annonse