Annonse

Annonse

00:00 - 11. august 2017

«Gjør empati oss til dårligere hjelpere?»

Etikeren svarer.

Kjære Etiker. Bevegelsen «Effektiv altruisme» har slått rot i Norge. Den er tuftet på en moralfilosofi der kun handling er viktig: Mange medlemmer har erklært at de vil gi minst 10 prosent av inntekten sin til veldedige formål resten av livet (en form for tiende). Så vidt jeg har forstått bygger bevegelsen på Peter Singers bok fra 2015 – The Most Good You Can Do. Filosofien hans bygger på to prinsipper: 1) at alle mennesker er like mye verdt, og 2) du bør gjøre så mye godt du kan. Altså skal man velge å redde ti mennesker i Malawi, fremfor ett menneske i Norge. Og du bør alltid forsøke å måle virkningen av det du gir, slik at bidraget blir effektivt. Rasjonalitet, ikke empati bør styre vår giverglede. «Den effektive altruismen» er kanskje et moteblaff, men jeg hører til dem som er kritiske til  «føleri» og empati som rettesnorer for moral. Jeg kjenner motstand mot ideen om at empati og nærhet gir mennesker dårligere dømmekraft. Hvordan tenker Etikeren om dette?

Hilsen grubler

 

Annonse