Annonse

Annonse

09:36 - 18. august 2017

Dette vil partiene gjøre for kultur for barn og unge

PERISKOP: Mens venstresiden tror et nytt kulturløft vil få fart på tilbudet til barn og unge, vil regjeringen fortsette å løfte talentene. Men hvor store er egentlig forskjellene mellom partiene foran høstens valg?

Foto: Ellen Lande Gossner

Periskop er et nettidskrift for kritikk av kunst for barn og unge. Periskop drives som et samarbeid mellom tidsskriftene ballade.no, scenekunst.no, barnebokkritikk.no og Kunstkritikk. Tidsskriftet retter seg mot voksne lesere og ble til som svar på en utlysning fra Kulturrådet høsten 2012.

Interaktivitet med kunstnerisk dimensjon
Chris Haughtons billedbøker sier noe om hvilke muligheter som åpner seg når man opererer med et vidt og inkluderende litteraturbegrep.

Framtidsretta i 1000-årsbyen
Den kunstneriske ledelsen i Festiborg har skjønt det byens jubileumsplanleggere har oversett: Kunstnerisk mot lønner seg på sikt.

Kunstfilm slipper aldersgrenser
Kulturdepartementet endrer lovforskrift slik at filmer vist i kunstinstitusjoner ikke omfattes av den såkalte «beskyttelsesloven». – Dette betyr likevel ikke at institusjonene ikke trenger å ta ansvar, sier Eva Liestøl i Medietilsynet.

Hvem har ansvaret for den kunstfaglige opplæringen?
Forskere uttrykker bekymring for at den kunstfaglige opplæringen i skolen overlates til aktører utenfor skoleverket. Støtter omleggingen av Den kulturelle skolesekken opp under en outsourcing av kunstfagene i skolen?

Vår manglende kompetanse
Det norske barnebokfeltet inkluderer mange aktører med stor kunnskap, men vi mangler visuell kompetanse på bildebokfeltet.

Denne artikkelen er hentet fra en av samarbeidspartnerne i Morgenbladets tidsskriftportal. Se mer fra norske tidsskrift i PORTALEN

Programmene stortingspartiene går til valg på i høst varierer kraftig med tanke på hvor mye plass som vies kultur for barn og unge: Mens SV vier et tosifret antall punkter til temaet, har partier som Høyre og Rødt bare funnet plass til henholdsvis en håndfull og null punkter.

Venstresidens tilbøyelighet til å ville øremerke og gi flere føringer utgjør en av de viktigste politiske skillelinjene, mener forsker Ole Marius Hylland i Telemarksforskning.

– Det er for eksempel tverrpolitisk enighet om at køene til Kulturskolen skal bli mindre og at Kulturskolen skal styrkes. Kulturpolitikken for barn og unge bærer preg av at alle er enige om at dette feltet er viktig og noe som blir sett på som en udiskutabel verdi, sier forsker Ole Marius Hylland i Telemarksforskning.

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

PROSA: Revolusjonære forlag i Norge har sine røtter i kampen for ytringsfriheten. 

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium.