Annonse

Annonse

00:00 - 28. juli 2017

Teknologien si frelsarrolle, menn som fokuserer på staurkasting

Morgenbladet 25. juli 1997.

Kronikk: Tåler demokratiet fleire medier?

Teknologien si frelsarrolle i «Det norske hus» er eksempel på at politikarar flest synast å predikere i ein tåkeleggande IT-rus. «Personlege aviser» dukka opp som et tilbod på internett så seint som i fjor. Bedriftsnettverka integrert mot internett (såkalla intranett) forventast å bli det store i 1997. I tillegg tek digital-tv sine første steg i desse dager. Informasjonsstraumen vil framleis ei viss tid være dominert av tradisjonelle aviser, radio og tv, men kor lenge? Og kva effekt vil endringane gi?

Kjetil Aarseth.

Annonse