Annonse

Annonse

00:00 - 28. juli 2017

Teknologien si frelsarrolle, menn som fokuserer på staurkasting

Morgenbladet 25. juli 1997.

Kronikk: Tåler demokratiet fleire medier?

Teknologien si frelsarrolle i «Det norske hus» er eksempel på at politikarar flest synast å predikere i ein tåkeleggande IT-rus. «Personlege aviser» dukka opp som et tilbod på internett så seint som i fjor. Bedriftsnettverka integrert mot internett (såkalla intranett) forventast å bli det store i 1997. I tillegg tek digital-tv sine første steg i desse dager. Informasjonsstraumen vil framleis ei viss tid være dominert av tradisjonelle aviser, radio og tv, men kor lenge? Og kva effekt vil endringane gi?

Kjetil Aarseth.

Annonse

Mer fra Påfyll

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»