Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

«Kan forskere innenfor anvendt etikk i det hele tatt hevde å bedrive objektiv – og dermed etisk – forskning?»

Etikeren svarer.

Kjære Etiker,

Jeg føler på en moralsk forargelse, og dem jeg føler dette overfor, er filosofer, altså fra din faglige stand. Jeg kan ikke fatte og begripe at de vitenskapelige undersøkelsene Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri bedriver kan følge vitenskapelige normer for objektivitet – med en stor millionsum fra Forskningsrådet. Moen har lenge kommunisert sine synspunkter i spørsmål om blant annet transhumanisme. Hvordan kan han hevde å utføre objektiv forskning dersom han har bestemt seg for viktige aspekter ved svaret allerede før forskningsprosjektet starter? Sterri har ytret seg om spørsmål som beror på høyst subjektive premisser. Hvordan kan forskere innenfor anvendt etikk i det hele tatt hevde å bedrive objektiv – og dermed etisk – forskning?

Hilsen forsker

Annonse

Mer fra Påfyll

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»