Annonse
00:00 - 07. juli 2017

«Jeg ville ikke gitt medisin til meg selv»

Etikeren svarer.

Annonse

Jeg jobber med kreftbehandling, med ansvar for å skrive ut særskilt dyre kreftmedisiner. For å gi et eksempel har en av medisinene en pris på 1,2 millioner kroner per år per pasient. I forskriftene for utleggsrefusjon står det at vi skal vurdere «behandlingens kostnadseffektivitet og behandlingens varighet». I praksis betyr dette ofte også at vi også tar pasientens alder i betraktning. Nå er jeg selv i den alderen der jeg ikke ville skrevet ut en for kostbar medisinsk behandling til meg selv. Det er vondt å ta innover seg at jeg ikke er verdig det dyreste medisinforløpet. Men slik er realitetene. Og i den forbindelse kjenner jeg en sterk frustrasjon over å måtte «kamuflere» debatten om helsevesenets prioriteringer. Hvis jeg hadde snakket i pressen om disse tingene, ville jeg fått sterke reaksjoner på umenneskelighet og kostnad-nytte-tenkning. Denne manglende realitetsbehandlingen av død og sykdom bør vi ta et oppgjør med, for prioriteringen vil bare bli enda hardere med nye dyre medisiner de neste årene. Hva tenker etikeren om min nyttetenkning?
Hilsen lege på overtid

 

Etikeren: Det er ingen tvil om at problemene knyttet til kostbar, medisinsk behandling er kommet for å bli. Allerede de mange utvalgsinnstillingene om ressursbruk i helsevesenet fra 1990-tallet av speilet en betydelig uro omkring forholdet mellom ideelle fordringer og kostnadsnivå. Ingen står nærmere problemene og løsningene enn de fagkyndige selv. Derfor vil det som regel fungere dårlig å importere etisk selvrefleksjon, eller en besvergelse av «verdigrunnlaget», som går på tomgang. Som regel vet alle som kjenner et felt, hva som er rett og galt. Ordrike oppfordringer til etisk refleksjon kan derfor ha som mål å utydeliggjøre åpenbare moralske forpliktelser. Paradokset er ikke sjeldent. Ikke noe er vanligere enn å skryte av at man ikke vet hva som er rett og galt på felter hvor den sunne fornuft knapt nok gir rom for tvil av noe slag.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.