Annonse

Annonse

00:00 - 28. juli 2017

Gudmund Hernes om Emmanuel Macron

Jeg kan fanges av nye aktører som brått entrer scenen, skriver Gudmund Hernes.

Blant historikerne løper en debatt uten endelig eller entydig svar: Hva former utviklingen mest – de store personers viljer eller de tunge sosiale krefter? Avgjør bragder eller strukturer? Hva har størst formende kraft – genienes brilliante hugskott eller folks trege mentaliteter?

Spørsmålene aktualiseres av dagens hendelser: Vil Trumps eksesser tøyles av politiske institusjoner og velgermassens reaksjoner? Eller vil de avdekke fatale brister i USAs konstitusjon og påføre den ubotelig skade?

Jeg kan fanges av nye aktører som brått entrer scenen, som Theresa Mays store tale etter Brexit: De mange, de små, de glemte skulle få en ny giv! Siden har det raknet: det konservative parti er i drift, det har intet omforent forhandlingsopplegg med EU, regjeringen består av rivaler med stilettene i ermet. England kan bli en av kanaløyene.

HER !

Annonse