Annonse

Annonse

09:00 - 17. juli 2017

Det opprinnelige i Athen

ARGUMENT: Mens jeg tilbringer to måneder ved Det norske instituttet i Athen som student på emnet «Athen i klassisk tid», slår det meg hvor enkelt eller nedtonet uttrykk byen har, til tross for at den rommer Europas oldtidssivilisasjon, det som regnes som opphavet til vestlig kultur. 

Foto: Wikimedia Commons

Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studenttidsskrift med bred profil. Tidsskriftet består av fire seksjoner: Samfunn, tema, kultur og naturvitenskap. Vi senker terskelen for å ytre seg og gjør kunnskap underholdende. Våre redaksjoner består av studenter og unge forskere i Oslo. 

Denne artikkelen er hentet fra en av samarbeidspartnerne i Morgenbladets tidsskriftportal. Se mer fra norske tidsskrift i PORTALEN

Athen er ikke prangende slik historiske byer gjerne er, men domineres av hvite eller grå, ofte litt slitte bygninger. Det som finnes av offentlige, forseggjorte bygg, slik som parlamentet og universitetet, er i utstrakt grad nyklassisistiske – det er begrenset hva man kan spore i bybildet fra andre tider enn den klassiske. Det er som om de antikke ruinene har gitt seg utslag i resten av bybildet, som om byen er skrellet ned til det antikke, det eldste og mest opprinnelige, og blikket når et slags nullpunkt det ikke kan søke seg videre innover fra. I stedet for å se videre, blir man værende og dvele ved det man ser, forsøker å få øye på hva som definerer dette innerste.

 

Dunkelt handlingsbegrep

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

PROSA: Revolusjonære forlag i Norge har sine røtter i kampen for ytringsfriheten. 

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium.