Annonse

Annonse

00:00 - 21. juli 2017

Camilla Stoltenberg om opiatkrisen

Smertegrensen for opiat­epidemien i USA er krysset, skriver Camilla Stoltenberg.

Illustrasjon: Håkon Sukuvara

I april 2016 døde artisten Prince av en overdose fentanyl – et syntetisk opiat som er i slekt med heroin, men 50 ganger sterkere. Prince var ikke den eneste. I 2015 døde 52 000 mennesker i USA av en overdose, mer enn 33 000 av dem på grunn av opiater – lovlige, reseptbelagte medikamenter, heroin, fentanyl og beslektede stoffer fra det illegale markedet. Overdosetallene for 2016 er antagelig enda høyere, melder vox.com. 

 

Det er en dramatisk epidemi. Flere amerikanere døde av overdoser enn av bilulykker og drap til sammen i 2015. Og flere dør av overdoser i dag enn antallet som døde av aids i 1995, den gang sykdommen tok flest liv per år i USA. Tallet på døde som følge av opiatoverdoser er nesten firedoblet ­siden slutten av 1990-tallet. Frem til 2010 ble dødstallene drevet opp av en sterk økning i bruken av smertestillende legemidler, skrevet ut på resept av velmenende leger, og med gevinster for en legemiddelindustri som fikk et nytt stort marked. Medikamenter som til da hadde vært forbeholdt sykehuspasienter med akutte, sterke smerter og kreftsyke pasienter som lå for døden, ble gitt til mennesker med kroniske smertetilstander. Dem er det mange av. Påstanden som fikk gjennomslag, var at pasienter med sterke smerter har svært lav risiko for å bli avhengige av opiater, men et solid vitenskapelig grunnlag for en slik påstand finnes ikke.

HER !

Annonse