00:00 - 16. juni 2017

Siste reis

Alle skal dø. Da som nå. I siste episode av serien om reformasjonen følger vi erkebiskop Olav Engelbrektsson til graven, Enno Brandrøk til helvete og keiser Karl V til pensjonisttilværelse i Spania.

– Oldemor var en slektsbevisst dame, forteller en jeg kom i snakk med. Jan Dietz heter han, og stammer på farssiden fra Sunnhordland og traktene rundt Rosendal og baroniet der.

– Hun var ættestolt, min oldemor. Hun hadde en forestilling om at familien stammet fra de gamle høvdingslektene på Vestlandet, altså Smør, Galtung, Rustung og så videre. Og det var nok riktig, noe av det. Men vi hørte gjennom far at hun skammet seg over at det var et råttent eple i kurven. 

– Enno?

Annonse