Annonse

Annonse

00:00 - 27. januar 2017

«Umoralsk antibiotikabruk?»

Etikeren svarer.

Alexander Flemming skal ha sagt følgende om lemfeldig bruk av antibiotika: «… the thoughtless person playing with penicillin is morally responsible for the death of the man who finally succumbs to infection with the penicillin-resistant organism.» Mennesker dør av resistente bakterier hver dag. Enhver av oss har vel etterspurt og brukt et antibiotikum en gang i nødens stund ukritisk og uten større kvaler. Er nøkkelordet i hans utsagn «tankeløs»? Har han rett?

Immunolog

 

Annonse

Mer fra Påfyll

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»