00:00 - 06. januar 2017

Ny norsk digitalvaluta vurderes

Snart får nordmenn kanskje en egen sentralbankkonto med en ny norsk digitalvaluta. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen forklarer hva som foregår.

Torsdag 5. januar presenterte Norges Bank sin treårsstrategi for de ansatte. Digitale sentralbankpenger er et av temaene. 

– Bitcoin har hatt en eventyrlig vekst det siste året. Hvordan stiller sentralbanken seg til fremveksten av den ikke-statlige valutaen?

– Som betalingsmiddel utgjør slike valutaer en tilnærmet ubetydelig andel i dag. Publikum bør være klar over at det er noen utfordringer knyttet til bruk av dem for betalingsformål, blant annet store verdisvingninger. Det står ingen myndighet bak som garantist for verdien.

– Hvorfor vurderer Norges Bank digitale sentralbankpenger?

– I dag er det kontanter som er sentralbankpenger for privatpersoner og bedrifter. Det vi nå vurderer, er om de også skal kunne ha elektroniske fordringer på sentralbanken, sier Nicolaisen.

En fordring er et tilgodehavende. Hvis du holder en 200-lapp i hånden, har du en fordring på Norges Bank, som har utstedt pengene.

– Publikums tillit til pengenes verdi er avgjørende for at pengene skal fungere. Sentralbanken sørger for denne tilliten, og er navet i betalingssystemet, forklarer Nicolaisen.

– Det ligger i vårt mandat å fremme et effektivt betalingssystem. Vi vil undersøke nærmere om elektroniske sentralbankpenger kan gi et bidrag i så måte.

 – En eventuell innføring av elektroniske sentralbankpenger kan også tenkes å påvirke flere forhold, som bankenes finansiering, finansiell stabilitet og utøvelsen av pengepolitikken.  Men først og fremst er dette et spørsmål om hvilke egenskaper vi ønsker at betalingsmidlene og betalingssystemet skal ha.

 – Hvorfor kan det bli aktuelt at hver og en av oss får en egen sentralbankkonto?

– I dag er det kun banker og noen andre finansinstitusjoner som kan ha konto i Norges Bank. Om det blir aktuelt at også hver og en av oss skal få tilgang til slik konto, må det gjøres endringer i sentralbankloven. Dette vil vi se nærmere på.

– Hva vil skille et system med digitale sentralbankpenger fra pengene vi nå bruker?

 – I dag er de vanligste betalingsmidlene kontanter og bankinnskudd, som vi bruker gjennom betalingskort, mobiltelefon og nettbankgiro. Elektroniske sentralbankpenger ville i likhet med kontanter være en fordring på sentralbanken, og ikke på en privat bank. Det ville fortsatt være norske kroner, men i en annen form. Det er for tidlig å si noe om hvordan teknologien vil bli dersom vi går videre med dette.

 – Flere land vurderer å utvikle egen nasjonal digitalvaluta. Tror dere at digitale versjoner av andre lands valutaer kan bli konkurrenter til norske kroner i fremtiden?

 – Det kommer an på hvilke løsninger som vokser frem. Vi har jo allerede muligheter til å veksle om, men det er norske kroner som er pengeenheten i Norge. Slik vil det fortsatt være.

– Hva er grunnen til at sentralbanken skal ha enerett på å utstede sedler og mynt i Norge?

– Historien har vist at sentralbanker best kan gi tillit til pengeverdien. Forsøk med privat utstedte penger har ofte feilet.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse