00:00 - 16. desember 2016

Spioner i operaen

Under den franske revolusjonen var opéra comique-sjangeren enormt viktig i kampen om opinionen, sier Martin Wåhlberg. Han har nettopp fått millionstøtte til et nytt forskningsprosjekt om emnet.

Å treffe tonen: Under den franske revolusjonen foregikk kampen om opinionen på opéra comique-teatrene. Spioner lusket rundt i salen, og rapporterte om mistenkelig virksomhet. Hvis man ikke sang «Marseillaisen» med innlevelse, kunne man bli rapportert. Illustrasjonen er fra da «Marseillaisen» ble sunget for full hals under den republikanske edsavleggelsen i 1789. Foto: Photo12/UIG/ Getty Images

– Spioner i operaen! Det høres spennende ut, men før vi kommer dit: Hva er opéra comique, som du forsker på?

– Opera som har talt dialog og sang, som veksler mellom dette. Litt som musikal i dag. Det fantes flere forskjellige typer opéra comique på 1700-tallet. Det som er felles, er vekslingen mellom sang og tale.

– Jean-Jacques Rousseau var viktig i utviklingen av opéra comique, leste jeg?

Annonse