Annonse
00:00 - 29. desember 2016

Hemmeligholdets voktere

Ny bok viser frem de kontinuerlige møtene som har funnet sted mellom det åpne og det lukkede Norge.

Agenter: Hans Morten Synstnes skriver blant annet om personkontroll og sikkerhetsklareringer, spionasje og personer som kunne tenkes å være agenter for fremmede makter. Bildet viser Arne Treholt i samtale med de russiske agentene Gennadij Titov og Aleksandr Lopatin på gata i Wien 20. august 1983. Foto: Overvåkningspolitiet / NTB Pluss arkiv
Annonse

Da Hans Morten Synstnes leverte sin doktoravhandling om de hemmelige tjenester, Den innerste sirkel. Den militære sikkerhetstjenesten 1945-2002, var det en meget grundig og omfangsrik studie som ble godt mottatt av bedømmelseskomiteen. Nå foreligger den i bokform, med ytterligere tre kapitler lagt til. Hvorfor den storvokste boken på 1,8 kilo har fått et lysegrønt omslag, kan man spekulere lenge over (ifølge en av Alexander Kiellands noveller er håpet lysegrønt!). Hva tittelen nøyaktig sikter til med «Den innerste sirkel», forklares faktisk aldri, men verket har fått en fin utforming med to spalter per side ledsaget av mange gode bilder og illustrasjoner.

Likevel, er det mulig å gjøre et slikt arbeid lesbart utenfor den lille krets som allerede har skaffet seg doktorgradspublikasjonen? Svaret er forbausende nok et klart ja. Jeg skal komme tilbake til hvorfor, men først er det nødvendig å forklare hva Den militære sikkerhetstjenesten er. Eller rettere sagt var. Tjenesten hadde røtter tilbake til annen verdenskrig og skulle sørge for at norske forsvars- og statshemmeligheter ble beskyttet. Dokumenter måtte ikke komme på avveier og kommunikasjon over radio og andre systemer måtte krypteres. En annen kjerneoppgave var personkontroll og sikkerhetsklareringer.

Først i 1965 ble Sikkerhetstjenesten organisatorisk skilt ut fra Forsvarets etterretningstjeneste og plassert som en egen enhet tilknyttet Forsvarsstaben/Forsvarets overkommando. Slik var det frem til 2003, da etaten ble lagt ned og i hovedsak erstattet av direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet – som ble plassert utenfor Forsvaret. Som Synstnes skriver, markerte det en forskyvning av samfunnets sikkerhetsbehov, hvor Forsvaret ikke lenger dannet tyngdepunktet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse