00:00 - 19. august 2016

«Skal hun bli hjulpet til en barmhjertig død?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker, på en åpen tilstelning forleden, opplevde jeg noe som fikk meg til å fundere over menneskets verd og verdighet. En ung kvinne ble hjulpet inn av to ledsagere, hun kunne ikke gå selv. Hun bar en type hjelm, en hodebeskytter som også dekket ansiktet. Hun laget høye lyder, det vil si hun ulte som et rovdyr. Etter kort tid fikk hun en type anfall og måtte hjelpes bort. For meg så det ut som hun hadde det vondt. Jeg ville ikke nærme meg henne. Jeg så at mange andre holdt seg unna. Min første tanke var medlidenhet, med henne og med hennes eventuelt pårørende. Så fulgte en viss irritasjon over forstyrrelsen. Jeg tenkte på mine barnebarn, og var glad for at de er friske og har det godt. Men så snek det seg inn en forsmedelig tanke: Er dette et menneske med verdighet? Jeg kan ikke se det slik. Er dette et vesen med menneskeverd? Hva består verdet i så fall i? Hvis svaret er JA, hvordan skal vi forholde oss til henne, hva skal vi respektere? Svarer vi NEI, hva blir konsekvensene for henne og andre som henne? Skal hun bli hjulpet til en barmhjertig død? Hvem skal i så fall ta den avgjørelsen – de pårørende, leger eller en nemnd? Jeg har selv et humanistisk livssyn og ønsker meg en verdig død, det vil si uten livsforlengende inngrep. Men det er jo for egen del. Er det galt av meg å ønske det samme for andre?

Vennlig hilsen Mormor

 

Annonse