Annonse

Annonse

00:00 - 08. juli 2016

Ørjasæter om EU og seniorprivilegiet

De mest privilegerte leder an i offer-kappløpet, skriver Elin Ørjasæter.

Hva er en senior? Etter diverse søk på autoritative nettsider forstår jeg at grensen for å være senior er femti. Jeg er 53 og altså senior. Jeg har dermed et særlig vern mot diskriminering.

Det er forbudt å drive aldersdiskriminering. Bestemmelsen kom inn i arbeidsmiljøloven som en direkte konsekvens av et EU-direktiv og er et godt eksempel på rettsliggjøring, altså at noen grupper får sine politiske interesser vernet i form av en lovparagraf.

 

HER !

Annonse