00:00 - 01. juli 2016

Forestillingenes krig

Redsel for Russland vil prege Nato-toppmøtet i Warszawa i neste uke. 

Krisen i Ukraina er over, vi følger ikke lenger med. Men en ny-gammel konfliktlinje ble trukket opp mellom øst og vest etter Russlands annektering av Krim i mars 2014. Den risses stadig sterkere inn i Europas sikkerhetspolitikk. Russland gjennomfører en rekke såkalte snap military drills, altså kortvarige militærøvelser, langs grensen mot Europa, og Nato svarer med samme mynt. For et par uker siden deltok 31 000 Nato-soldater på øvelsen Anakonda i Polen, hvor en del av scenarioet var at Nato omringet og isolerte den russiske enklaven Kaliningrad et par mil unna. Anakonda var den største Nato-øvelsen siden den kalde krigens slutt for 25 år siden. Det var også første gang siden andre verdenskrig at tyske styrker beveget seg fra vest mot øst.

Russland har de siste årene styrket og utvidet sitt nettverk av militære baser innenfor landets grenser, inkludert i Arktis. Nato viste til en økt russisk trussel da alliansen på toppmøtet i Wales i 2014 vedtok å utvide sine hurtigreaksjonsstyrker slik at de til sammen består av 40 000 soldater. Nato vedtok nylig å etablere fire faste bataljoner i Polen og på Baltikum, med rundt 1000 soldater hver.

Spenningen mellom Russland og Nato har spredt seg til Svartehavsområdet, hvor Bulgaria og Romania vil ha et sterkere maritimt Nato-nærvær. I juni patruljerte det amerikanske marinefartøyet USS Porter i Svartehavet med et nytt rakettsystem om bord. Russland har sin Svartehavsflåte i Sevastopol på Krim-halvøya, og reagerte på amerikanernes manøver med å advare om at Svartehavet ikke er noe «Nato-hav».

Annonse