Annonse
00:01 - 22. januar 2016

«Vi er del av et større uetisk system som tjener oss.»

Etikeren svarer.

Annonse

Hvordan kan man forholde seg etisk til å leve i det norske samfunnet? Et samfunn med en befolkning som har en indre, innlært moral som strekker seg langt videre enn hva landet som del av et internasjonalt samfunn etterlever. Det norske velstandsnivået baserer seg på mye kritikkverdig business. Eksempler er: vi driver storstilt klimaødeleggende oljevirksomhet, vi importerer store mengder varer produsert i Kina – til lave priser som et resultat av arbeidsforhold som i Norge ville vært omtalt som det verste av sosial dumping, og matprodusenter i mange u-land blir av potente land som Norge presset til å produsere mat til skampris. Samtidig fremholder vi innad i Norge viktigheten av miljøhensyn, menneskeverd og sosiale forhold. Vi er altså alle del av et større, uetisk system som tjener oss, mens vår etikk innad blant folket av det norske samfunn har mye strengere regler. Jeg får inntrykk av at de fleste fint finner seg til rette i Norge og ser seg som gode mennesker uten å forholde seg til denne inkonsekvente etikken. Men når man har lagt ned krefter og tatt inn over seg det urimelige ved dette større bildet av å være menneske i Norge, hvilken rettesnor av etikk og menneskeverd som ikke rakner av de spillereglene landet Norge forholder seg til, sitter man igjen med som enkeltmenneske?

Hilsen Lars-Erik (26)

 

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse