00:01 - 15. januar 2016

Otto Sverdrups suppe

En harsk og svidd selsuppe, spist ute i isødet, ble beviset på at «der endnu fandtes Mænd i Norge».

Polarmat: Otto Sverdrup og mannskapet tar en hvil om bord på Frams akterdekk 16. juni 1894. Fra venstre: Sigurd Scott Hansen, Henrik Greve Blessing, Otto Sverdrup, Adolf Juell, Hjalmar Johansen og Lars Pettersen (bakerst). Foto: Fridtjof Nansen/Nasjonalbiblioteket
Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»