00:10 - 19. juni 2015

Ibsen i dybden og bredden

Erik Bjerck Hagen er en syrlig retoriker som virker oppriktig i sitt ønske om en litteraturkritikk som skal kunne forstås ut fra hverdagslige erfaringer snarere enn spissfindige teorier.

Ibsen-resepsjon: Erik Bjerck Hagen tar for seg hele den norske fortolkningstradisjonen fra 1879 til i dag. Foto: Ullstein Bild/Getty Images

Sine ofte strenge og upopulære kvalitetsdommer til tross: Litteraturkritiker Erik Bjerck Hagen er en folkets venn. I bok etter bok har et av Hagens budskap vært at den uskolerte leser ikke nødvendigvis stiller noe svakere i fortolkningen og bedømmelsen enn den som har hodet fullt av klassisk dannelse og moderne teori. Det er som allsidig menneske, ikke fagspesialist, man bør lese en bok. For å lese godt finnes det «ingen metode unntatt å være svært intelligent», som Hagen sier med referanse til T.S. Eliot. Og intelligente folk er det som kjent ikke noen flere av på universitetene enn andre steder.

Anvendt kritikk. Universitetene, ja, det har seg også slik at Hagen er professor ved seksjon for Allmenn litteraturvitenskap i Bergen. Men det er, holdt jeg på å si, litt på siden av saken, for allerede i sin første bokutgivelse, Litteratur og handling fra 2000, bekjenner han seg til den tro at «litteraturteori først kommer til sin rett når den anvendes» – pragmatisk må jeg få legge til – «som litteraturkritikk».

Annonse