00:00 - 26. juni 2015

Den evige skyttergravskrigen

I historieskrivningen om AKP (ml) råder en stemning av ironi, harselas og latterligjøring. Er det ikke på tide å slippe den hellige vreden, spør Ivo de Figueiredo.

1. mai 1970 i Oslo: Tron Øgrim holder appell foran Rådhuset. Fra boken Tron Øgrim. Det revolusjonære fyrverkeri. Foto: Stig-Audun Hansen/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Jeg har undertiden kjent på lysten til å rose AKP (m-l) for kampen mot de verste utslagene av kapitalismen. Men nei, det går ikke. For Tron Øgrims politisk-ideologiske testamente er null verdt. Null.»

VGs Hans Petter Sjøli er ikke nådig i sin anmeldelse av Bo Brekkes nyutkomne biografi om den fargerike og storkjeftede maoisten Tron Øgrim. Hvorfor anmeldelsen munner ut i et følelsesladd angrep, ikke på biografen eller boken, men på biografiens objekt, går frem et par avsnitt over. Da Sjøli i sin tid ba Øgrim om et intervju, hadde han fått til svar:

«Jeg snakker faen ikke med deg, du er ikke verdt noe!»

Annonse