00:00 - 24. desember 2015

«Kan en demokrat avgi falske stemmer?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker. Det er med stigende bekymring jeg har vært vitne til debattklimaet rundt flyktningstrømmen denne høsten. De som har stilt helt legitime spørsmål ved asylpolitikkens bærekraft, er blitt møtt med anklager om rasisme. Det har frustrert meg. I denne situasjonen har jeg – til min egen forbauselse – funnet meg selv tiltrukket av den klare retorikken til Hege Storhaug, en person jeg ikke trodde jeg hadde mye politisk til felles med. Men når jeg har gitt uttrykk for en moderat sympati for Storhaugs argumenter, er det som om mine bekjente har lukket ørene. Min omgangskrets består av høyt utdannede mennesker med politisk tilhørighet godt til venstre for den sittende regjeringen. De møter realistisk tenkning om asylpolitikkens konsekvenser med hån. Det er som om de ikke evner å ta inn over seg de reelle bekymringene situasjonen vekker i det brede lag av befolkningen. Da jeg så at mine «venner» på Facebook mobiliserte for at Jan Vardøen, som representant for Refugees Welcome to Norway, skulle stemmes fram som årets navn på VGs store kåring, fikk jeg lyst til å gi dem en lærepenge. De evner ikke å forstå hvorfor Storhaug appellerer til så mange. Jeg må innrømme at jeg tok uredelige midler i bruk for å holde henne i tet under avstemningen. I etterkant har jeg kommet i tvil om det var riktig av meg å gjøre dette. Selv om VGs kåring ikke får noen konsekvenser, har resultatet stor signaleffekt. Jeg har alltid holdt demokratiske prinsipper høyt, og innser at jeg nå har forbrutt meg mot dem. I mitt ønske om å gi mine bekjente en demokratisk vekker, har jeg tydd til udemokratiske midler. Er det galt å avgi falske stemmer selv om man er overbevist om at man har rett?

Hilsen demokrat, 34

 

Annonse