00:00 - 06. november 2015

«Må jeg ta meg av den ensomme i klassen?»

Etikeren svarer.

Annonse