00:00 - 20. november 2015

«Bør jeg stemme når jeg ikke deler deres gudstro?»

Etikeren svarer.

Jeg har havnet i et dilemma som følge av at jeg er født i Norge på 70-tallet og dermed også døpt i «statskirken». Jeg tror ikke på budskapet om at Gud skapte «himmelen og jorden» men har heller ikke tatt konsekvensen av dette og meldt meg ut av Den norske kirke. Som en følge av min egen inkonsekvens ved å ikke melde meg ut av et trossamfunn som jeg ikke deler tro med, har jeg nå fått tilsendt stemmeseddelen for kirkevalget.

Det pågår nå en maktkamp om hvilken retning kirken skal ta, der spørsmålet angående homofili står sentralt. På den ene siden tenker jeg at dette ikke er noe jeg bør blande meg inn i, siden jeg ikke er kristen. På den andre siden støtter jeg synet til de kristne som mener de homofile skal inkluderes på lik linje med de heterofile i kirken. Bør jeg som ikke-troende stemme ved kirkevalget og dermed blande meg inn i denne maktkampen mellom troende når jeg selv ikke deler deres gudstro?

Med vennlig hilsen TWL

Annonse