00:00 - 27. november 2015

«Bør ikke folk forberede seg?»

Etikeren svarer.

Jeg deltar på et samlingsbasert masterstudium i ledelse. Samlingene evalueres, og fagstaben summerer opp og gir kommentarer. Ved forrige samling var det enkelte studenter som så ut til å ha problemer med å følge med på det faglige innholdet i forelesningene. Enkelte forelesninger blir ikke ferdige fordi studenter stiller spørsmål for å oppklare fagstandpunktene.

Det viste seg ved håndsopprekning at under en tredel hadde lest pensum før samlingen. De som ropte høyest om oppklaringer, og som stadig så ut til å ha problemer med å gripe faginnholdet, var blant dem som ikke hadde lest. Fagstaben konkluderte i evalueringen at studentene må lese før de kommer, slik at de slipper de stadige og unødvendige dialogene under forelesningene. På studiets diskusjonsgruppe for studenter var det et par som ble svært provosert. De mente at det var deres rett å holde dialoger som strekker ut, slik at de kunne mestre studiet.

Mitt spørsmål: Er det urimelig av meg å forvente at medstudenter skal komme med en «viss bagasje», slik som å forberede seg, før de ber om oppklaringer? Og har ikke foreleseren en rolle i å begrense disse dialogene og gå videre, slik at andre kan få utbytte ut over det som var selvsagt i pensum?

Annonse