00:00 - 02. oktober 2015

Farvel til politikken

Politikerne sjonglerer gamle og nye medier døgnet rundt. Det går ut over den systematiske styringen av landet, ifølge forfatter Henrik Thune.

Valgkampmaskineriet: Henrik Thune stiller spørsmål om poltikken er blitt en evig valgkamp. Hvem har tid tid lange langsiktige planer for samfunnstyring under blitzlampene? Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Det var overraskende å oppdage hvor lite som ligger under politikernes medieutspill, sier Henrik Thune, fersk assisterende direktør ved Norsk ressurssenter for fredsbygging.

Thune har lang fartstid som utenriksforsker ved Nupi og har også markert seg i norsk politikk med sitt innhopp som rådgiver i Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre. I dag er han selv kommunepolitiker for Arbeiderpartiet på Nesodden, men mest aktuelt: Thune utgir nå boken Øyeblikkets triumf. Et oppgjør med den medie­fikserte politikken.

Grunnideen i Øyeblikkets triumf er at den digitale informasjonsrevolusjonen har forandret politikken kraftig gjennom 2000-tallet, på godt og vondt. Vi har fått flere kilder til opplysning, flere brede og smale arenaer for meningsbrytning. Samtidig settes politikeren under et veldig press av «mengden, tempoet, det konstante og fragmenterte» i det nå uendelig store offentlige rommet. Boken er blant annet basert på omfattende intervjuer med sentrale politikere og journalister i hovedstaden gjennom syv år.

Annonse