00:00 - 25. september 2015

Utfordrer norsk essayistikk

Norske forfattere skriver essays som aldri før. Men har de sperret seg inne i biblioteket og forlest seg på Montaigne?

Foto: Ellen Lande Gossner

Det kan neppe påstås at den norske innkjøpsordningen står i et en-til-en-forhold til litteraturen som skrives: Flere år etter at ordningen for innkjøp av essays ble skrotet, kommer norske essayutgivelser stadig tett i tett. Bokhøsten var knapt i gang før en av de mest påventede bøkene på lenge, Henning Hagerups Metafysisk skrapjern, lå klar – og raskt ble Hagerup nominert til den europeiske essayprisen Jean Améry Prize.

Vinduet lanserer nå et nytt essaynummer – det forrige kom i 2009 – og arrangerer live-debatt om essayet. Også på Norsk-amerikansk litteraturfestival, som ble arrangert tidligere i september, var essayet et av de store temaene.

Men er kvaliteten på det som skrives like påfallende som mengden nye tekster?

Annonse