00:00 - 18. september 2015

Undergrunnens triumf

Med Jeremy Corbyn som ny Labour-leder, må politikkens tyngdelover kanskje skrives på ny i Storbritannia.

Ytre venstres kandidat: Radikale Jeremy Corbyn vant ledervalget i britiske Labour med suveren margin. Foto: Rob Stothard/Getty Images

«Things fall apart; the centre cannot hold; mere anarchy is loosed upon the world», skrev dikteren W. B. Yeats I 1919. Det speiler ganske godt hva som nå utspiller seg hos britiske sosialdemokrater. Jeremy Corbyn, ytre venstres kandidat, har utklasset sine konkurrenter og vunnet ledervalget i Labour med suveren margin. En knapp uke senere er det knapt noen som har våknet fra sjokket. I starten av juni var det med nød og neppe at Corbyns kandidatur oppnådde de nødvendige 35 signaturene fra partiets parlamentsgruppe. Siden har han valset over all motstand. Resultatet av ledervalget ga over 250 000 stemmer til Corbyn – 59,5 prosent av alle stemmeberettigede. Underveis har partiet vokst med mer enn 100 000 nye medlemmer, foruten at 148 000 støttemedlemmer har registrert seg gjennom fagforeninger og 113 000 nye partisympatisører har kommet til.

Sammen har de skapt en folkebevegelse, konsolidert gjennom en lang lederkampanje med debatter og folkemøter. Corbyn har fremstått som et velkomment alternativ til formstøpte maskinpolitikere, og som en mann med synspunkter som speiler hva venstresidens grasrot faktisk er opptatt av. Det handler om velferd, offentlig eierskap og progressiv beskatning på hjemmebane, fredspolitikk og nedrustning ute. Det er et stort sprang fra hva som har vært gjennomgangsmelodien i partiet siden de bitre valgnederlagene på 1980-tallet.

Annonse