Annonse
00:00 - 11. september 2015

Slik vil jeg måle opp verden

Inger Elisabeth Hansens første diktsamling på tolv år sporer menneskenes bruk og misbruk av omgivelsene.

Litterært comeback: Inger Elisabeth Hansen har frekkhetens og humorens nådegave i behold. Foto: Thomas Brun
Annonse

Første dikt ut i Inger Elisabeth Hansens niende diktsamling, som også er hennes første på tolv år, beskriver den rødlistede sommerfuglarten klippeblåvinge. «Bruk og misbruk av Klippeblåvingen. Scolitantides Orion» viser til menneskets rovdrift på naturen, men stiller også spørsmål ved forfatterens ønske om å besynge det blafrende insektet: «Brukte jeg Klippeblåvingen som en farkost for lengselen min?»

 

Økokritisk perspektiv. Dermed er stemningen satt, flere av diktene i Å resirkulere lengselen, avrenning foregår sporer menneskenes vei fra ønsket om å kartlegge til ønsket om å underlegge og erobre.

Annonse