00:00 - 25. september 2015

My loneliness is killing me

Det er trøst å finne i ruinar. I alt det som forvitrar og blir borte heng vi likevel saman, i ulike trådar, gjennom ulike tider, skriv Marit Eikemo.

Openheit og einsemd: Når skiljet mellom det offentlege og det private livet blir usynleg, blir det personlege mindre individuelt, skriv Marit Eikemo. Foto: Oddleiv Apneseth
Annonse

«Når synlighet og aktivitet hovedsakelig kun er mulig i digitale kanaler, er det ofte kun de kjente og etablerte som klarer seg.»
«Vi er flere som har opplevd at Doga har beveget seg bort fra det tette båndet til norsk industri og næringsliv.»
«Kappløpet mot kunstig intelligens pågår for fullt, uten at vi har en klar formening om hva vi faktisk er på vei mot.»
«Det er ingen menneskerett, eller trusrett, å drive lærarutdanning.»