00:00 - 25. september 2015

My loneliness is killing me

Det er trøst å finne i ruinar. I alt det som forvitrar og blir borte heng vi likevel saman, i ulike trådar, gjennom ulike tider, skriv Marit Eikemo.

Openheit og einsemd: Når skiljet mellom det offentlege og det private livet blir usynleg, blir det personlege mindre individuelt, skriv Marit Eikemo. Foto: Oddleiv Apneseth
Annonse