Annonse
00:00 - 04. september 2015

Morgenbladet ute og sykler

Avisen påstår at kommunen opererer med feil prosenttall for sykkelandelen i Oslo. Det er grovt misvisende. 

Annonse

I artikkelen «Full enighet om sykling, men ingenting skjer», som sto på trykk i Morgenbladet 21. august, hevder avisen at kommunen opererer med feil prosenttall for sykkelandelen i Oslo. Transportøkonomisk Institutts (TØI) nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) fremstilles som en slags fasit, mens kommunens tall er «tvilsomme». Begge påstander er grovt misvisende.

Årsaken til at slike undersøkelser finner ulike tall, er at man ikke bruker akkurat samme metode eller måler nøyaktig det samme. Prosenttallet 8, som Oslo kommune bruker, er andelen hverdagsreiser utført på sykkel i perioden oktober/november 2013 blant den voksne befolkningen i Oslo.

Tallet kommer fra en RVU utført av konsulentselskapet Spacescape på oppdrag fra Oslo kommune i forbindelse med utarbeidelsen av ny sykkelstrategi. Dette var ikke en «spesialundersøkelse for sykling», slik det stilles spørsmål om i artikkelen. Reisedagbøker ble utfylt av et representativt utvalg av Oslos voksne befolkning. Undersøkelsen spurte om reiser foretatt i perioden 18. oktober og 7. november, og ikke hele året. Sykkeltrafikk-tellinger viser at nettopp denne tidsperioden representerer et tilnærmet gjennomsnitt for hele året, og derfor er 8 prosent ikke et «tvilsomt tall» å bruke for sykkelandelen i Oslo.

For å kunne måle fremgang og synliggjøre resultater har Oslo kommune begynt å føre sykkelregnskap. RVU-er skal gjennomføres hvert fjerde år. Fordi det ikke nytter å sammenligne tall fra undersøkelser med ulike metoder, så vil vår neste RVU gjennomføres på nøyaktig samme måte som i 2013. Det blir spennende å se om den registrerte veksten i sykkeltrafikken i Oslo også betyr at sykkelen stjeler markedsandeler fra andre transportmidler.

Liv Jorun Andenes er Kommunikasjonsrådgiver, Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Historia om Heinrich Glogau kunne gått i gløymeboka.»