00:00 - 02. oktober 2015

Mobilflukten fra Syria

«Mobiltelefonen er like viktig som mat og klær.»

Vanskelig kommunikasjon: Usikker og ustabil informasjonstilgang preger hverdagen i flyktningleiren Zaatari i Jordan. I dag lever det rundt 80 000 syriske flyktninger her. Foto: Thomas Koehler/Photothek/Getty Images

Bergen og sosiale medier ble satt i kok da Frps fungerende ordfører, Tor Woldseth, delte et bilde på Facebook av syltynne afrikanske barn som ble satt opp mot en tilsynelatende syrisk kvinne i kåpe på en togbanestasjon i Europa. Woldseth forklarte billeddelingen med at «vi har det for travelt med å redde ressurssterke flyktninger fra Syria, til å kunne hjelpe utsultede barn i Afrika» til BA. «Usmakelig» og «forkastelig» kalte mange Woldseths deling av collagen, før han fjernet bildet fra Facebook.

Det mentale bildet mange har av dagens flyktninger stemmer ikke med virkeligheten.

Flyktninger kan være velkledde, og enda vanligere er det at de har mobiltelefoner, også smarttelefoner. Informasjon er livsviktig for flyktninger, og mobilen er nøkkelen til internett og informasjon.

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»