00:00 - 04. september 2015

Menneskene rundt

Obervasjonsevnen hever Marit Eikemos roman om den norske konformiteten over det selvfølgelige.

Muntlig: Prosaen til Marit Eikemo hviler tungt på muntlige vendinger, hverdagslig dialog og en refererende jeg-form. Foto: Agnete Brun
Annonse