00:00 - 02. oktober 2015

Koselig med pønk

Kathrine Aspaas leverer fengende og kunnskapsrik fremtidsoptimisme, men maktskjevheter og reelt motstridende interesser forsvinner i alt det rause og myke.

Myke minutter: I artikkelsamlingen Rosa er den nye punken oppfordrer Kathrine Aspaas både menn og kvinner til å hente frem det myke-og-feminine i seg. Foto: Kagge

«Me har gjort kvarandre nok vondt no», skrev en kjent mannlig debattant til en annen etter et såkalt Facebook-oppgjør tidligere i høst. En lignende impuls ser ut til å ligge under Kathrine Aspaas’ oppfølger til Raushetens tid, kalt Rosa er den nye pønken. Hun er lei av en debattkultur som «preges av kamp og konflikt» og vil ha mer samarbeid, fremskrittstro og selvutvikling.

Boken består av en samling avisartikler økonomen og journalisten Aspaas har skrevet for Aftenposten de siste ti årene, om et vidt utvalg forskjellige temaer. Det er ikke alltid like lett å finne den rosa tråden i samlingen, som må inneholde en 60-70 tekster. Tekstene er imidlertid, i hvert fall på overflaten, samlet under begrepet rosa pønk. Og hva er så det?

Aspaas ønsker å «ta tilbake» fargen rosa fra assosiasjoner til noe fjollete, naivt og useriøst. Rosa knyttes også til såkalte myke verdier – følsomhet, omsorg, letthet, humør, romantikk – og ikke minst til femininitet. Dette utgjør en hovedåre i boken. Både fargen og de nevnte egenskapene assosieres konvensjonelt med det feminine. Heller enn å utfordre denne koblingen, slår Aspaas et slag for å «eie den». Myke verdier er bra, og vi trenger flere av dem i politikk, økonomi og medier; omtrent slik kan budskapet parafraseres. Både menn og kvinner oppfordres til å hente frem det myke-og-feminine i seg, til alles beste.

Annonse