Annonse
00:00 - 11. september 2015

«Kan man lyve under ed?»

Etikeren svarer.

Annonse

Jeg er kalt inn som jurymedlem i en sak, selve saken er ikke av betydning for spørsmålet her. Jeg ønsker å bruke sjansen jeg har fått til å delta i en rettsprosess, for jeg interesserer meg for debatter om forbrytelser og straff. Samtidig tror jeg ikke på straff som metode. Jeg mener det er, som den nylig avdøde kriminologen Nils Christie påpekte, et system for nedverdigelse og pinepåførelse, et oppblåst og jålete system. Jeg håper å kunne bringe inn slike perspektiver under juryarbeidet. Samtidig er det å si sannheten et viktig ideal for min personlige moral – det er nettopp rettsteateret jeg vil undergrave. Er det riktig å lyve – til og med under ed – hvis dette er en passasje jeg må gjennom for å komme inn i juryen? Kan man lyve under ed hvis man fremmer et høyere gode?

 

Fritenker, 34

Annonse