00:00 - 04. september 2015

«Jeg lider av det politiske valgets kvaler»

Etikeren svarer.

Valgkampen har fått meg til å reflektere over et politisk-etisk spørsmål som kanskje i hovedsak er aktuelt ved et stortingsvalg, men som jeg likevel håper du kan veie inn på: Jeg synes Norge nå styres fra feil side av det politiske spektrum, og det kunne i utgangspunktet ikke falt meg inn å stemme på noen av de to støttepartiene, fordi de er garantister for den sittende regjeringen. Men det er ikke til å komme bort fra den modererende effekten Venstre og Kristelig Folkeparti har hatt på prosjektet. Dette er jo et realpolitisk spørsmål, men i det ligger også kimen til en etisk fundering: Sett at det var nesten garantert at det borgerlige prosjektet fortsetter, bør jeg da vaske mine hender av hele greia og stemme på et av opposisjonspartiene, eller bør jeg ta ansvar, og forsøke å gjøre mitt for at et alternativ jeg forakter, blir «minst mulig ille»?

Hilsen mulig taktiker

 

Annonse