00:00 - 02. oktober 2015

«Hvordan forstå konflikten mellom israelere og palestinere?»

Etikeren svarer.

Er det mulig å være meningsfullt balansert i synet på konflikten mellom israelere og palestinere?
Mann, Asker.

Etikeren: Nå vet jeg ikke riktig hva du mener med «meningsfullt balansert», men jeg er glad for at du ikke ber meg om et entydig svar som fastslår hvem som har rett. Konflikten virker uløselig, fordi mange kjensgjerninger bestrides av begge parter, eller rettere: bestrides de ikke av den ene parten, bestrides de av den andre parten. I stridens hete har man en tendens til å glemme de fakta som ikke er forenlige med ens egen konklusjon.

I slike spørsmål finnes det ikke noe objektivt svar. Det vil si at konflikten ikke kan oppheves eller erstattes av enighet om hva som egentlig skjedde. Der hvor verdier og interesser hos partene står så sterkt mot hverandre, vil også utvalget av de kjensgjerninger som partene mener er betydningsfulle, være forskjellige. Partene vil stille til oppgjør eller forhandlinger med hver sin historiebok – noe det er åpenbart at skjer i dette tilfellet.

Annonse