00:00 - 25. september 2015

Et romskip for tanken

I den litteraturen som våger å tenke seg alternative virkeligheter, finnes sporer til nye blikk på Norge, skriver Olaf Haagensen.

Illustrasjon: Xueting Yang

«All fiksjonslitteratur er metaforisk. Science fiction er metaforisk», fastslår forfatteren Ursula K. Le Guin, som blant annet har skrevet science fiction-klassikeren The Left Hand of Darkness, en roman om en fremtidsverden befolket av tvekjønnede mennesker.

Det som skiller science fiction fra andre former for fiksjonslitteratur, fortsetter Le Guin, er at science fiction-forfatterne henter sine metaforer fra noen bestemte kunnskapsområder, hovedsakelig vitenskapen og teknologien. «Romfart er en av disse metaforene», skriver Le Guin: «I fiksjonslitteraturen er fremtiden en metafor.»

Hvis litteraturens mange fremtider alle er metaforer, blir det åpenbare oppfølgingsspørsmålet: Metaforer for hva da? Hva er romskipet som bringer Le Guins hovedpersoner til nye planeter, lastet med? Svaret er: Det samme som en gang var pakket ned i saltaskene til Don Quijote; det samme som lå sammenknøvlet i Sult-heltens ellers så tomme lommer. Romskipet er lastet med det all annen litteratur bærer med seg: samtid.

Annonse