00:00 - 18. september 2015

Alltid beredt – til hva?

Når den norske speiderbevegelsen hevder at organisasjonen var motstander av nazismen, er det basert på ønsketenkning, skriver Espen Schaanning.

Flere av dem som deltok i tungtvannsaksjonen på Rjukan, sist aktualisert i tv-serien Kampen om tungtvannet, var tidligere speidere. I den norske historieskrivningen om speiderbevegelsen blir det da også hevdet at speidere flest var anti-nazister som aktivt tok del i motstandskampen. Da speiderbevegelsen ble forbudt i september 1941, var det ifølge generalsekretær i Norges speiderforbund, Jens Morsø og generalsekretær i KFUK-KFUM-speiderne, Heidi Furustøl fordi «speideren som organisasjon var motstandere av nazismen» (Dagbladet 3. februar).

Som jeg har forsøkt å vise i min nye bok Barneridderne, er jeg redd dette er basert på ønsketenkning. Norsk Speidergutt-Forbund (NSF) tok aldri på noe tidspunkt avstand fra nazismen. Speiderbevegelsen skulle tvert om være apolitisk og derfor gi plass til alle politiske overbevisninger, også fascistiske. For eksempel kunne Klemens Dahlseide på en og samme tid være troppsfører i speiderbevegelsen i Horten og leder av Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) i Borre (senere ble han leder for Presse- og Propagandaavdelingen i Ungdomsførerens stab). Hverken han selv eller ledelsen i NSF synes å ha sett noe problematisk i dette.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»