Annonse
00:00 - 25. september 2015

Alle partier i Norge vet at det er grenser for landets åpenhet

Alle partier i Norge vet at det er grenser for landets åpenhet, skriver Grete Brochmann.

Annonse

«Det godes reservat» kaller Hans Magnus Enzensberger en tilstand der de privilegerte beskytter sin heldige enklave. Dobbeltheten som ligger i denne betegnelsen peker inn i dagens norske virkelighet – i spenningsfeltet mellom en voksende flyktningkrise, humanitære forpliktelser og bekymringer over hvor dette bærer i hverdagens velferdsnorge. For Det gode er også attraktivt for andre – utenfor reservatet – men det kan undermineres hvis for mange av ‘de andre’ kommer på innsiden. Samtidig slutter det gode å være godt hvis en ikke opprettholder en åpen dør overfor verden der ute og for folk som trenger beskyttelse.

Vellykkede nasjonalstater som den norske har i migrasjonens tidsalder måttet balansere mellom legitim selvbevaring og åpenhet for nykommere, både de med beskyttelsesbehov og de med andre begrunnelser. Under normalt urolige forhold har denne balanseringen stort sett fungert tilfredsstillende, med god hjelp av en sterk økonomi og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Selv om flyktningpolitikk i Norge siden slutten av 1980-tallet har vært en partipolitisk kampsone, anført av Fremskrittspartiet, vet alle partier i Norge at det er grenser for landets åpenhet, hvis premisset er at man ønsker å opprettholde grunntrekkene i den norske samfunnsmodellen, med et velordnet arbeidsliv og en sjenerøs velferdsstat. Når myndighetene tidligere har følt at tallene er blitt foruroligende høye, er tiltak blitt satt inn. Dette skjedde under Bosnia-krisen tidlig på 1990-tallet. Etter å ha mottatt cirka 12 000 krigsflyktninger, innførte Norge visumtvang for denne gruppen, og fikk effektivt ned ankomsttallene. Dette skjedde for øvrig etter at en hel rekke europeiske land hadde gjort det samme – Sverige og Tyskland inkludert.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse