00:00 - 02. oktober 2015

Aleneboende utviklingshemmede

Ukens doktor har forsket på overvekt og livsstil hos unge utviklingshemmede.

– Hvilken gruppe utviklingshemmede har du forsket på?

– Personer med Downs syndrom, Prader-Willis syndrom og Williams syndrom i alder 16-43 år. Dette er genetiske tilstander som er forbundet med lett til moderat grad av utviklingshemming.

– Å flytte til egen bolig byr på helseutfordringer for denne gruppen, skriver du. Hvordan da?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.