00:00 - 11. september 2015

11 løsninger på flyktningkrisen

Europa opplever sin største flyktningkatastrofe siden andre verdenskrig. Reaksjonen har vært forvirret, splittet og selvmotsigende. Her er løsningene som diskuteres – og noen av dem som ikke diskuteres.

Ungarn 1. september: Syriske flyktninger håper å komme med tog til Tyskland fra overfylte Keleti stasjon i Budapest. Foto: Mauricio Lima/The New York Times/NTB Scanpix

«Europas skjebne står på spill, og prioriteringene må være klare: Det viktigste er å vokte kontinentets grenser. Deretter kan vi diskutere hvem som eventuelt skal få slippe inn.»

Slik argumenterte Ungarns statsminister Viktor Orbán i et innlegg i den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung 2. september. For enkelte toneangivende politikere er gjerder, grenser og vakthold det rette svaret på flyktningkrisen Europa nå opplever. For Orbán er det en viktig begrunnelse at mange av dem som kommer, ikke er kristne. Hvis vi mister dette av syne, er ideen om Europa truet, hevder Orbán, og konkluderer slik: «Det finnes ikke noe alternativ, og vi har ingen andre valg enn å forsvare våre grenser.»

For den tyske kansleren Angela Merkel ser det annerledes ut. Hun er blitt den europeiske regjeringssjefen som tydeligst tar til orde for et åpent Europa, et Europa som ønsker langt flere flyktninger velkommen enn i dag. «Hvis Europa mislykkes i flyktningspørsmålet, hvis den nære koblingen til universelle rettigheter brytes, da vil det ikke lenger være det Europa vi har ønsket oss», uttalte hun nylig.

Annonse