00:00 - 11. september 2015

11 løsninger på flyktningkrisen

Europa opplever sin største flyktningkatastrofe siden andre verdenskrig. Reaksjonen har vært forvirret, splittet og selvmotsigende. Her er løsningene som diskuteres – og noen av dem som ikke diskuteres.

Ungarn 1. september: Syriske flyktninger håper å komme med tog til Tyskland fra overfylte Keleti stasjon i Budapest. Foto: Mauricio Lima/The New York Times/NTB Scanpix
Annonse