00:00 - 14. august 2015

Romslige journalister

- Opplever at norske journalister er lojale mot sine intervjuobjekter.

Annonse