00:01 - 21. august 2015

Nullstilte studenter

Norsk videregående skole gir ikke studiekompetanse.

Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

I disse dager vrimler det av ferske studenter ved landets høyskoler og universiteter. Med generell studiekompetanse har alle som én dokumentert at de er kvalifiserte til å studere. Studentene er entusiastiske og føler seg klare for å ta fatt på studielivet. Men mange av dem skal komme til å avbryte studiene, og flere kommer ikke til å fullføre på normert tid. En av årsakene til dette er at de mangler relevant tekstkunnskap, noe hverken videregående eller høyere utdanning tar ansvar for å lære dem. Generell studiekompetanse betyr nemlig ikke at man er spesielt studiekompetent.

Høyere utdanning krever det vi kaller akademisk tekstkyndighet. Dette er en kompleks kompetanse som blant annet handler om å lese og skrive innen en fagdisiplin, om å se og forstå tekstens hovedpoeng og argumentasjon og om å være kritisk til det en leser. Studentene må videre beherske fagets teksttradisjoner. Det er høye krav, og høye skal de da også være. Men blir elever i den videregående skolen tilstrekkelig forberedt til å møte disse kravene? Har de den tekstkyndigheten som skal til for å lese og skrive akademiske tekster?

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.