00:01 - 21. august 2015

Norske sitater: Et mislykket forsøk

På starten av 1990-tallet forsøkte en liten gruppe journalister å ta et oppgjør med norsk presses omtrentlige siteringstradisjon. De lyktes nesten.

Det ble med forsøket: Dagspressen nr. 5 1994.
Annonse