00:43 - 21. august 2015

Kjærleikssorgas ferjereiser

Reiseopplevelsen sitter først og fremst i hodet.

Visumsøknad med stil: I 2009 var Eidem praktikant ved den norske ambassaden i Teheran og skulle få visum til å være der et halvt år. En profesjonell, lokal fotograf med karakteristisk iransk sans for kreativ bruk av Photoshop stod for bildet til søknaden. Foto: Saheb Gharanieh/Åshild Eidem

Selv om sommeren nettopp er kommet, er den allerede på hell. Det samme gjelder denne spalten. Undertegnedes eneste sommereventyr var en vandretur i Jotunheimen. Der vasset vi i snø fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var egentlig nokså forferdelig, men er allerede blitt et kjært minne. Det meste sitter som kjent i hodet, også reiser. Som oftest er det der det største dramaet utspiller seg, som beretningene i denne spalten har vist. Ta Tomm Kristiansens sør-sudanske eventyr, for eksempel. Hadde det ikke vært for at Jahn Otto Johansen stadig spøkte i korrespondentens underbevissthet, ville ikke reisen ha opplevdes på langt nær så traumatisk. I så måte er det mye å lære av en annen tidligere verdenskorrespondent, Torbjørn Færøvik:

– Det kan jo være slitsomt, det er klart, medgikk Færøvik beskjedent.

– Særlig i Tibet var mange av måltidene en påkjenning. Hygienen var det dessuten så som så med, så jeg ble jo syk, men slikt er bare midlertidig. Det går over.

Annonse