00:01 - 07. august 2015

Hernes om korrupsjon

Hvilken Vær Varsom-plakat følger konsernsjefer på tokt i fremmed farvann, spør Gudmund Hernes.

Følger man toppene i næringslivet, slås man av to ting. For det første det oppblåste selvbildet: Verdensvante leder de med visjon og vilje, strategisk blikk og taktisk teft. De tar ansvar, bygger der de kan og kutter der de må. De løfter foretakets omdømme. De er en egen rase som må belønnes hinsides alle skalaer.

Men går det galt, åpenbares det at de ikke ante hva som foregikk. De er ofre for krefter hinsides kontroll – og andre har skylden. Plutselig er Store Hvite Far forvandlet til Stakkars Mann.

Altså: Går det bra, tar de honnør og honorar. Går det galt, er de på rømmen fra ansvar og regnskap, og gjør hva de kan for å tildekke det forløpne.

Annonse