17:03 - 12. august 2015

Den motvillige beundrer

Fascinerende vitnesbyrd om kraften i Edvard Munchs bilder. Fra en som hatet dem.

Men er det kunst? «Rystende, utmattende og misantropisk», skriver William Ritter om Edvard Munchs Aften på Karl Johan. Gjengitt med tilatelse fra MunchMuseet

Under arbeidet med Henrik Ibsens biografi for noen år siden, oppdaget jeg hvordan idealistiske kritikere som forbannet Ibsen og alt hans vesen, kunne gi mer innsiktsfulle vurderinger av skuespillene hans enn de kulturradikale kritikere som regnet Ibsen som sin mann.

Egentlig er ikke dette så oppsiktsvekkende, idet konservative kritikere som Marcus Jacob Monrad og svenske Carl David af Wirsén var høyst skolerte menn. At de også var gårsdagens menn, talerør for det idealistiske kunstsynet Ibsen brøt med, gjorde dem nettopp i stand til å formidle verkenes fornyende kraft – og desto mer siden de ofte selv innså at deres egen tid snart var omme.

Karakteristisk er Carl David af Wirséns omtale av Vildanden:

Annonse